top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
  • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Eliberarea permisului de sedere


Obtinerea permisului de sedere este ultimul pas pe care trebuie sa il faca strainul care a intrat in Romania in baza unei vize de lunga sedere. Astfel cum am mentionat in articolul anterior, viza de lunga sedere are o valabilitate limitata, de 90 de zile.


Prin urmare, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de 90 de zile pentru care a fost eliberata viza de lunga sedere, strainul angajat in Romania trebuie sa depuna la formaţiunea teritoriala a Oficiului Român pentru Imigrări de la locul de reşedinţă o cerere de prelungire a dreptului de şedere temporară.


Aceasta cerere de prelungire a dreptului de sedere temporara va fi însoţită de urmatoarele inscrisuri:

  1. documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie

  2. certificat medical eliberat de o instituţie sanitară publică sau privată, din care să rezulte că strainul nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică

  3. dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit la adresa la care declară că are reşedinţa pe teritoriul României

  4. dovada asigurării sociale de sănătate

  5. contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă;

  6. dovada menţinerii salariului cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pe toată perioada şederii acordată anterior.

  7. dovada mijloacelor de întreţinere ( adeverinţă de salariu, talon de pensie, declaraţie privind impozitul pe venitul global, extras de cont bancar ori alte documente echivalente)

  8. dovada taxelor aferente prelungirii dreptului de şedere şi costului documentului ce se emite în acest scop.


Cererea de prelungire a dreptului de sedere temporara va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.


De altfel, dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de un an.


Complet dedicați interesului clienților noștri, punem accent pe excelență, perfecțiune și rezultate deosebite în tot ceea ce facem. Astfel, pentru orice nelamuriri si explicatii va rugam sa contactati avocatii specializati in procedura de angajare a cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei din cadrul Cabinetului de Avocatura Iuliana Popescu & Asociatii:

Comments


bottom of page