top of page

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

1. Prevederi generale

Website-ul www.avocatde10.ro, (în continuare ”Website-ul”) este operat de Cabinet Individual de Avocat Popescu Iuliana Cătălina, având sediul în Municipiul Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 1, etaj 2, judetul Timiș, cod fiscal 35346288, e-mail: info@avocatde10.ro, telefon 0748188881.

Utilizarea Website-ului implică acceptarea acestor Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord, nu utilizați Website-ul.Acest Website este destinat persoanelor peste 16 ani. Prin utilizarea acestuia, declarați că aveți peste 16 ani și aveți capacitatea de vă asuma acești Termeni și condiții.

2. Despre acest Website

Acest Website furnizează în principal informații despre Iuliana Popescu & Asociații, serviciile, evenimentele, colaboratorii Iuliana Popescu & Asociații, precum și conținut cu caracter juridic. Întregul conținut disponibil pe acest Website este destinat a fi folosit exclusiv în scop informațional și educațional.Conținutul publicat pe acest Website nu constituie consultanță juridică și/ sau fiscală iar informațiile nu sunt furnizate în cadrul unei relații avocat-client.Firma de avocatură Iuliana Popescu & Asociații depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile publicate pe acest Website sunt exacte. Cu toate acestea, Iuliana Popescu & Asociații nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea informațiilor publicate și pentru nicio pierdere care ar putea rezulta din utilizarea de către dvs. a informațiilor sau materialelor publicate pe acest Website sau din imposibilitatea dvs. de a le accesa.

3. Trimiteri către site-uri web terțe

Acest Website poate furniza link-uri către alte site-uri și poate fi accesat prin link-uri de pe site-uri web terțe. Accesarea lor se face pe răspunderea proprie. Iuliana Popescu & Asociații nu își nicio răspundere pentru conținutul site-urilor web terțe sau pentru eventuale prejudicii generate de conținutul acestora.

4. Obligațiile și răspunderea utilizatorilor

Utilizarea acestui Website trebuie efectuată în scopuri legitime și în condiții de legalitate. Utilizatorii se vor abține de la orice activități ilicite, cum ar fi încărcarea pe Website/ transmiterea de materiale care conțin viruși sau orice fel de conținut care promovează rasismul, discriminarea, violența, este înșelător, calomnios, obscen, pornografic sau este de natură să încalce drepturile de proprietate intelectuală aparținând Iuliana Popescu & Asociații sau terților;

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice fel de prejudicii cauzate Iuliana Popescu & Asociații, inclusiv pentru eventualele daune de imagine în legătură cu sau derivate din încălcarea Termenilor și condițiilor sau a prevederilor legale în vigoare.

 

5. Proprietate intelectuală

Întregul Conținut disponibil pe acest Website (inclusiv, dar fără a ne limita la: numele de domeniu, textele/ articolele, grafica web, designul, conținutul audio-video, imaginile, mărcile, logo-urile, denumirile comerciale precum și orice alte informații sau materiale disponibile pe Website sau care pot fi accesate prin intermediul acestuia) precum și conținutul e-mailurilor transmise de Iuliana Popescu & Asociații sunt și rămân proprietatea exclusivă a firmei de avocatură Iuliana Popescu & Asociații sau a persoanelor de la care Iuliana Popescu & Asociații a dobândit un drept de utilizare sau licență. Acestea nu pot fi descărcate, utilizate, reproduse, modificate, adaptate, traduse, închiriate, vândute, distribuite sau exploatate în alt mod fără acordul prealabil scris al firmei de avocatură Iuliana Popescu & Asociații.

Prin utilizarea Website-ului, Utilizatorul nu dobândește vreun drept de autor sau drept de proprietate intelectuală.  Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală va atrage după sine răspunderea Utilizatorilor în culpă potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 

6. Politica de confidențialitate

Prin accesarea acestui site ne sunt furnizate anumite date personale, cum ar fi adresa dumneavoastră IP, tipul de browser, URL sau perioada de acces. Cu toate acestea, nu veți putea fi identificat în mod individual în baza acestor informații, datele fiind colectate numai cu scopul de a îmbunătăți accesul și folosirea acestui site, identificarea domeniilor dumneavoastră de interes și calitatea serviciilor pe care le oferim. Informația colectată va fi considerată confidențială și nu va fi divulgată unei terțe parți, fără acordul dumneavoastră.

Ne asumăm obligația ca informațiile utilizatorului să fie protejate, prin instalarea dispozitivelor necesare securizării informației pe care o colectăm, precum și a informației cu caracter personal pe care decideți să ne-o încredințați.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, Iuliana Popescu & Asociații va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Iuliana Popescu & Asociații a serviciilor pe internet și a serviciilor care țin de domeniul juridic.

 

7. Forță majoră

Părțile nu răspund pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor născute din acești Termenii și condiții, dacă aceasta se datorează forței majore, astfel cum este definită de lege.

 

8. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Toate raporturile născute între Iuliana Popescu & Asociații și utilizatori vor fi guvernate de legea română iar eventualele diferende în legătura cu acești Termeni și condiții, Politica de confidențialitate, Politica Cookies vor fi soluționate de instanțele de judecată competente potrivit legii.

9. Modificări ale Termenilor și condițiilor

Ne rezervăm dreptul să modificăm în orice moment acești Termeni și condiții, fără ca modificările să se aplice retroactiv. Noile versiuni vor fi postate pe această pagină și vor fi semnalate printr-o notificare pe Website.

10. Contactați-ne

Pentru orice întrebări în legătură cu acești Termeni și condiții, ne puteți contacta utilizând următoarele date de contact:

Popescu Iuliana Cătălina – Cabinet Individual de Avocat

Sediu: Municipiul Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 1, etaj 2, județul Timiș

Cod fiscal: 35346288

E-mail: info@avocatde10.ro

Telefon: +40 748 188881

bottom of page