top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
 • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Angajarea cetatenilor straini in Romania - aspecte introductive
In contextul in care importul de angajati straini a devenit o necesitate pentru dezvoltarea afacerilor derulate de catre companiile care arata ca nu mai exista suficienta forta de munca pe teritoriul Romaniei, scopul acetstui articol este prezentarea generala a conditiilor actuale pe care trebuie sa le respecte societatile interesate de angajarea cetatenilor straini in Romania.


Procesul de angajare a cetatenilor straini presupune mai mulți pași care depind unul de celălalt, un astfel de demers necesitand o buna cunoastere a prevederilor legale specifice.

In acest sens, echipa noastra de avocati vine in sprijinul dumneavoastra cu un ghid complex de angajare a cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei, intreaga procedura de angajare urmand a fi lamurita prin parcurgerea articolelor care vor fi publicate in acest sens:

 1. Angajarea cetatenilor straini in Romania - aspecte introductive

 2. Obtinerea avizului de angajare pentru cetatenii straini

 3. Obtinerea de catre cetatenii straini a vizei de lunga sedere pe teritoriul Romaniei

 4. Eliberarea permisului de sedere

Astfel, avand in vedere ca primul articol din ghid vizeaza o prezentare generala a conceptului de angajare a cetateanului strain pe teritoriul Romaniei, este necesar sa lamurim faptul ca - potrivit legislației în vigoare - prin străin se înțelege persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.

Avand in vedere prevederile Ordonantei 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, exista 9 categorii de lucratori straini care pot fi încadrați în muncă pe teritoriul României:

 1. Lucrător permanent - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;

 2. Lucrător stagiar - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României în baza avizului de angajare, titular al unei diplome de învăţământ superior sau care urmează o formă de învăţământ superior într-o ţară terţă, care participă pe teritoriul României la un program de stagiu, cu durată determinată, în scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale sau obţinerii unei calificări profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale;

 3. Lucrător au pair - străinul încadrat în muncă temporar de o familie-gazdă, pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi competenţele lingvistice în schimbul unor activităţi casnice uşoare şi de îngrijire a copiilor;

 4. Lucrător sezonier - străinul care îşi menţine reşedinţa principală într-un stat terţ, dar locuieşte legal şi temporar pe teritoriul României, fiind încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor;

 5. Lucrător transfrontalier - străinul, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv, încadrat în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;

 6. Lucrător înalt calificat - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an;

 7. Lucrător detaşat – străinul calificat, detaşat temporar de la întreprinderea stabilită într-o ţară terţă, la care este şi rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la un beneficiar al prestării de servicii care aparţine acelei întreprinderi sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea ori cu care întreprinderea a încheiat un contract care presupune detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României;

 8. Lucrător ICT -persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii- străinul care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii;

 9. Personal cu calificare specială - profesorii universitari, cercetătorii şi personalul ştiinţific care desfăşoară în România o activitate academică sau o activitate de cercetare în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, instituţiilor de educaţie şi cercetare, autorităţilor şi instituţiilor din sistemul administraţiei publice centrale;


In continuare, este important de mentionat faptul ca societatile care intentioneaza sa angajeze cetateni straini trebuie sa acorde atentie indeplinirii urmatoarelor conditii:

 • posturile rămase vacante nu pot fi ocupate de cetățeni români, de cetățeni care provin din UE, SEE sau CE sau de rezidenți permanenți pe teritoriul statului român;

In alta ordine de idei, angajatorul roman trebuie sa diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României.

In cadrul urmatorului articol pe care il vom publica vom detalia conditiile in care se poate face dovada ca angajatorul roman a depus diligente pentru ocuparea locului de munca vacant de catre persoanele enumerate mai sus, acesta fiind un pas esential in cadrul procesului de obtinere a avizului de munca.

 • cetățeanul străin are și poate dovedi pregătirea profesională și experiența în activitate necesare postului;

 • cetățeanul străin poate dovedi că este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea postului;

 • cetățeanul străin nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu postul pe care urmează să îl ocupe;

 • se încadrează în contingentul anual aprobat de Guvern;

Conform art. 29 din Ordonanta 25/2014, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în concordanţă cu politica privind migraţia forţei de muncă şi luând în considerare situaţia pieţei muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabileşte contingentul de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă.

Conform unui Comunicat de presa publicat la finalul anului 2021 de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pentru a acoperi deficitul de forță de muncă înregistrat în domenii precum cel al construcțiilor de clădiri, de drumuri, în restaurante, transporturi rutiere, hoteluri, panificație etc., a fost propus, pentru anul 2022, un contingent de 100.000 de lucrători străini nou admiși pe piață.

 • angajatorul are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat;

 • activitatea pe care angajatorul o desfasoara este compatibilă cu postul care urmează a fi ocupat de cetățeanul străin;

 • angajatorul nu a fost sancționat, în ultimii 3 ani, pentru angajare ilegală sau muncă nedeclarată.

Astfel, daca sunt indeplinite conditiile enumerate mai sus, angajatorul poate initia demersurile de angajare a cetatenilor straini - primul pas fiind obtinerea avizului de angajare.

Pentru obtinerea avizului de angajare cetateni straini, angajatorul va trebui sa depuna la Inspectoratul General pentru Imigrari un dosar care trebuia sa contina mai multe documente si sa urmeze procedura legala de obtinere a acestui aviz.

Procedura de obtinere a avizului de angajare o veti regasi detaliata in articolul urmator iar pentru orice nelamuriri si explicatii va rugam sa contactati avocatii specializati in procedura de angajare a cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei din cadrul Cabinetului de Avocatura Iuliana Popescu & Asociatii:

Comments


bottom of page