top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
 • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Evaziunea fiscală - ce riscă administratorii firmelor?Evaziunea fiscală este o infracțiune reglementată de Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si poate fi definită, in sens larg, drept sustragerea contribuabilului (persoana fizica sau juridica) de la plata impozitelor si taxelor datorate la bugetul de stat.


Astfel, reprezintă infracțiuni de evaziune fiscală următoarele fapte săvârșite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligațiilor fiscale:

 • ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

 • omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

 • evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;

 • alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;

 • executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;

 • sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

 • substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.

Astfel, ce trebuie sa știe administratorii societăților comerciale?

 • Administratorul societății răspunde penal pentru sustragerea de către societate de la indeplinirea obligațiilor fiscale către stat in vreuna din modalitățile prezentate mai sus ca reprezentând fapte de evaziune fiscală.

 • Pedeapsa pentru evaziune fiscala este:

 • închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă, dacă prejudiciul este de cel mult 100 000 euro.

 • închisoare de la 7 la 13 ani, dacă prejudiciul este mai mare de 100 000 euro.

 • închisoare de la 9 la 15 ani, dacă prejudiciul este mai mare de 500 000 euro.

 • Dacă administratorul cercetat pentru evaziune fiscală achită prejudiciul cauzat bugetului de stat, există următoarele cazuri de reducere de pedeapsa:

 • Pentru un prejudiciu de până la 50 000 euro - dacă acesta este achitat de către administrator, se aplică pedeapsa cu amendă.

 • Pentru un prejudiciu de până la 100 000 euro - dacă acesta este achitat de către administrator, se poate aplica pedeapsa cu amendă.

 • Dacă se achită integral prejudiciul majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, fapta nu se mai pedepseşte.

 • Administratorii care au mai săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală si au beneficiat de aceste reduceri de pedeapsa nu vor mai putea beneficia incă o dată de cauzele de reducere intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei.

 • Persoanele condamnate pentru infracțiuni de evaziune fiscală nu mai pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

Commenti


bottom of page