top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
  • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Contractul de management poate fi asimilat contractului de muncă?


Contractul de management este acordul dintre o persoană juridică care desfăşoară o activitate economică, în calitate de proprietar, şi un manager căruia îi este încredinţată organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii proprietarului, pe baza unor obiective şi criterii de performanţă cuantificabile, în schimbul unei plăţi.
Poate fi asimilat acest contract de management încheiat cu o persoana fizica cu contractul individual de munca pe durata nedeterminata?


Potrivit jurisprudenței europene, contractul de management nu este asimilat contractului de munca.


Conform C-603/17 Dispozitiile titlului II sectiunea 5 (articolele 18-21) din Conventia privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie civila si comerciala, semnata la 30 octombrie 2007, a carei incheiere a fost aprobata in numele Comunitatii prin Decizia 2009/430/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2008 trebuie sa fie interpretate in sensul ca un contract incheiat intre o societate si o persoana fizica ce exercita functia de director al acesteia nu creeaza o legatura de subordonare intre acestia si, prin urmare, nu poate fi calificat drept contract individual de munca, in sensul dispozitiilor mentionate, atunci cand, chiar daca actionarul sau actionarii acestei societati au puterea de a inceta contractul amintit, persoana respectiva este in masura sa decida sau decide efectiv termenii contractului mentionat si dispune de o putere autonoma de control al administrarii cotidiene a afacerilor societatii amintite, precum si al exercitarii propriilor sale atributii.


De asemenea, nici in Legea 53/2003 privind Codul Muncii si nici in Legea 66/1993 a contractului de management nu este prevăzută nicio clauză din care să rezulte că putem asimila contractul de management cu un contract de munca.


bottom of page