top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
 • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Procedura de angajare în România a cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia


Conform art. 3 din Ordonanta 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot fi încadraţi în muncă în baza avizului de angajare obţinut de angajatori.


Prin excepţie, nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României a cetăţenilor din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic.


Astfel, pașii care trebuie urmați pentru angajarea în România a cetățenilor Moldoveni sunt următorii:

 1. Pasul nr. 1: obținerea vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă

Pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru angajare trebuie depuse următoarele documente:

 • dovada încadrării în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe o perioadă de maxim 9 luni într-un an calendaristic.

 • dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză.

 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință.

 • asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei.

 • 2 fotografii tip paşaport.


Atenție!!! Valabilitatea documentului de călătorie în care urmează să fie aplicată viza trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 3 luni.

Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă pe o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

Durată de eliberare viză: pentru categoriile exceptate de la obţinerea avizului de angajare, viza se acordă după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări, în termen de 30 până la 45 de zile.


2. Pasul nr. 2: obținerea permisului de ședere în scop de muncă

După intrarea în România, cetățeanul străin trebuie să obțină permisul unic de ședere în România - document care atestă că solicitantul are dreptul de ședere pe teritoriul României și care se obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care solicitantul locuiește.


Pentru obținerea permisului unic sunt necesare următoarele documente:

1. cerere de prelungire a dreptului de sedere temporara pentru strainii angajati in munca

2. documentul de trecere a frontierei

3. dovada detinerii legale a spațiului de locuit ( original și copie ):

 • contract de vanzare-cumparare;

 • contract de inchiriere incheiat intre o persoana juridica sau fizica (contractele incheiate cu o persoana fizica trebuie sa fie inregistrate la Administratia Financiara competenta teritorial);

 • contract de comodat;

 • hotarare judecatoreasca;

 • declaratia scrisa de primire in spatiu a proprietarului, insotita de actul de proprietate al acestuia (declaratia de luare in spatiu se poate da numai in fata notarului public);

4. contractul individual de muncă

5. print screen din REVISAL la secțiunea unde se regăsesc date despre contractul individual de muncă, semnat de către angajator

6. salariul înscris

Salariul înscris în contractul individual de muncă trebuie să fie la nivelul salariului minim brut pe economie.

7. adeverința medicală

Adeverinta medicala poate fi eliberata de orice institutie sanitara publica sau privata. Din aceasta trebuie sa rezulte ca salariatul nu suferă de boli care pot pune in pericol sanatatea publica.

8. taxe.

Comments


bottom of page