top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
  • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Ce este tutela specială (fosta punere sub interdicție judecătorească)?Tutela specială reprezintă o măsură de ocrotire care se poate lua față de persoana fizică majoră în situația în care aceasta nu se poate îngriji singură de interesele sale din cauza unei deteriorări a facultăților mintale.


Instituirea tutelei speciale se poate solicita de către persoana care necesită ocrotire, de soțul acesteia ori de rudele, afinii sau persoana care locuiește cu el, precum și celelalte persoane, organe, instituții sau autorități prevăzute la art. 111 din Codul Civil.


Este de precizat faptul că instituirea tutelei speciale este dispusă pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani. Cu toate acestea, în cazul în care deteriorarea facultăților mintale ale persoanei ocrotite este permanentă, instanța poate dispune prelungirea măsurii tutelei speciale pentru o durată mai mare care nu poate să depășească 15 ani.


De asemenea, prin hotărârea prin care se instituie tutela specială, instanța stabilește, în funcție de gradul de autonomie al persoanei ocrotite și de nevoile specifice, categoriile de acte pentru care este necesară încuviințarea acestora. Instanța poate dispune ca măsura de ocrotire să privească și numai o anume categorie de acte (de conservare, de administrare sau de dispoziție). Mai mult decât atât, instanța poate dispune ca măsura de ocrotire să se refere numai la persoana celui ocrotit sau numai la bunurile sale.


În plus, prin hotărârea prin care s-a instituit măsura tutelei speciale, instanța numește și persoana care va exercita funcția de tutore de la data rămânerii definitive a hotărârii.


Unul dintre cele mai importante efecte pe care le produce această procedură constă în faptul că actele încheiate de către persoana care beneficiază de măsura tutelei speciale, cu anumite excepții (actele de conservare, actele de administrare care nu o prejudiciază, actele de acceptare a unei moșteniri sau de acceptare a unor liberalități fără sarcini, precum și actele de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la data încheierii lor), sunt anulabile sau prestațiile care decurg din acestea pot fi reduse, chiar fără dovedirea unui prejudiciu și chiar dacă la data încheierii lor aceasta ar fi avut discernământ.


Această măsură de ocrotire încetează prin decesul celui ocrotit, la expirarea duratei pentru care a fost instituită, în cazu înlocuirii acesteia, precum și la ridicarea sa.


Dacă aveți nevoie de un avocat specializat în acest domeniu, nu ezitați să apelați la serviciile Cabinetului de Avocatură Iuliana Popescu & Asociații.

Comments


bottom of page