top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
  • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Anularea permisului de conducere - sanctiune in cazul savarsirii unor infractiuni rutiere


Sancțiunea anulării permisului de conducere este prevăzută la art. 114 OUG 195/2002 (Codul rutier) care prevede urmatoarele:

(1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri:

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;

b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal;

c) (abrogat)

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal

e) permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă.

f) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitiva.


Avand in vedere ca cele mai numeroase cazuri de anulare a permisului de conducere sunt reprezentate de situațiile de la lit. a), b), și d) ale art. 114 din Codul Rutier, in prezentul articol vom detalia conditiile anularii permisului de conducere in cazul savarsirii unor infractiuni rutiere.


1. Anularea de drept a permisului de conducere atunci când titularul permisului a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiune ca urmare a nerespectării regulilor de circulație si care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane.


Astfel, este obligatorie anularea permisului de conducere in cazul in care exista o condamnare definitiva pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea unei persoane.


2. Anularea permisului de conducere in cazul in care titularul permisului este condamnat de catre instanta de judecata pentru una din urmatoarele infractiuni:

  • punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare (art. 334, alin. (2) C. pen) sau a cărui număr de înmatriculare a fost retras sau care este înmatriculat în alt stat și nu are drept de circulație în România (art. 334, alin. (4) C. pen.)

  • conducerea unui vehicul de către o persoană care are permis de conducere necorespunzător categoriei respective de vehicule, ori a cărei permis a fost retras, anulat sau suspendat sau care nu are dreptul de a conduce vehicule în România (art. 335, alin (2) C. pen.)

  • conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante (art. 336 C. pen.)

  • refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei ori prezenței substanțelor stupefiante în sânge (art. 337 C. pen.)

  • părăsirea locului accidentului (art. 338 C. pen.)

  • participarea la întreceri neautorizate (art. 339, alin. (2) C. pen.)

  • așezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulația pe drumurile publice (art. 339, alin. (3) C. pen.)

  • lăsarea fără supraveghere pe drumul public a unui vehicul care transportă substanțe periculoase (art. 339, alin. (4) C. pen.)

Cu toate acestea, există posibilitatea păstrării permisului de conducere chiar și în cazul săvârșirii uneia din infracțiunile enumerate mai sus. Așa cum prevede expres textul de lege menționat, anularea permisului intervine doar în cazul in care primiti o solutie de condamnare.


Or, nu orice soluție a instanței este una de condamnare.


Potrivit art. 396 C. pen.: ‘’Instanța hotărăște asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunțând, după caz, condamnarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal.’’


Prin urmare, acțiunea penală se poate finaliza în mai multe moduri alternative, condamnarea fiind doar unul dintre ele.


Renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea și încetarea procesului penal nu sunt soluții de condamnare, însă sunt moduri prin care procesul penal se poate finaliza.


Astfel, în cazul în care instanța pronunță oricare din aceste soluții enumerate, art. 114 din Codul Rutier nu devine aplicabil întrucât nu există o soluție de condamnare. Permisul de conducere nu se anulează în caz de renunțare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetarea procesului penal.


Atentie!!! Daca instanța dispune condamnarea cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, potrivit art. 91 C. pen., permisul de conducere va fi anulat de drept de la data rămânerii definitive a hotărârii, chiar dacă pedeaspa a fost suspendată sub supraveghere.


Totodată, devin aplicabile prevederile art. 116 Cod rutier, potrivit cărora “Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) (…) se poate prezenta la examen pentru obținerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dacă:

b) a trecut un an de la data (…) rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus (…) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;


3. Anularea facultativa a permisului de conducere - solutie care poate fi adoptata in cazul in care instanta pronunta prin hotarare judecatoareasca definitiva si pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.


In aceasta situatie se încadrează doar infracțiunile pentru care norma de incriminare prevede expres aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi sau cele pentru care instanța de judecată apreciază (facultativ) că este necesară aplicarea unei astfel de sancțiuni, pe lângă pedeapsa principală.


תגובות


bottom of page