top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
  • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Darea în plată a unui imobil executat silitConsumatorii persoane fizice care se confruntă cu reale dificultăți în achitarea unui credit ipotecar din cauza fluctuațiilor de curs valutar al monedei în care a fost acordat creditul beneficiază de un remediu extrem de puternic împotriva băncilor pentru a-și stinge datoriile. 


Darea în plată a imobilului ipotecat reprezintă o operațiune juridică creată strict în beneficiul consumatorilor persoane fizice, prin care aceștia, pot notifica banca despre intenția acestora de a transmite dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar. 


Banca nu se poate opune intenției consumatorului de a da în plată imobilul ipotecat, cel mult, pot doar contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de Legea dării în plată, care, oricum sunt prezumate de aceeași lege a fi îndeplinite în favoarea consumatorului. 


Mai mult, de la data notificării intenției de dare în plată, se suspendă de drept orice plată către bancă, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de bancă sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva consumatorului. 


În acest sens, executorul judecătoresc este obligat să emită o încheiere prin care constată suspendarea executării silite, astfel încât toate actele de executare să înceteze pe durata procedurii de dare în plată. 


Pentru ca un imobil ipotecat să poată fi transmis băncii în contul creanței, trebuie îndeplinite mai multe condiții: 

  • să fie vorba despre un contract de credit încheiat între un creditor şi un consumator persoană fizică;

  • cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro;

  • creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

  • consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

  • pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit.


Astfel, având în vedere că legea atribuie și avocatului competență expresă de a formula notificarea de dare în plată în numele consumatorului, nu ezitați să apelați la avocații din cadrul Casei de Avocatură Iuliana Popescu & Asociații, care vă pot oferi asistență juridică cu privire la îndeplinirea condițiilor de dare în plată și la formularea notificării către bancă. De aceea, nu ezitați să apelați cu mare încredere la serviciile Casei noastre de avocatură.


Comentários


bottom of page