top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
 • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Cum recunoaștem în România o hotărâre pronunțată în străinătate?


Hotărârea străină ( pentru care este necesară efectuarea procedurii de recunoaștere ) reprezintă un act de jurisdicție care emană de la instanțele judecătorești, notari sau alte autorități dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene.


Astfel, pentru a fi valabile pe teritoriul României, aceste hotărâri străine trebuie să urmeze o procedură de recunoaștere ale cărei particularități urmează să fie detaliate în prezentul articol.


Care sunt hotărârile străine ce pot fi recunoscute în România?

 1. Hotărârile pronunțate în procedură contencioasă ( divorț, decădere din drepturi părintești, etc).

 2. Hotărârile pronunțate în procedură necontencioasă ( schimbarea de nume).


Excepții: nu pot fi recunoscute hotărârile care privesc măsuri asigurătorii sau cele cu executare provizorie, deoarece nu îndeplinesc condiția esențială de a fi definitive.


Care sunt condițiile pentru recunoașterea în România a hotărârilor străine?

 1. Hotărârea străină trebuie să fie definitivă în statul unde a fost pronunțată.

Astfel, persoana care solicită recunoașterea hotărârii străine trebuie să facă dovada caracterului definitiv al acestei hotărâri.

 1. Instanța respectivă a fost competentă să pronunțe hotărârea

 2. Statele ( România și statul care a pronunțat hotărârea a cărei recunoaștere se solicită) își recunosc reciproc hotărârile judecătorești.

 3. Dacă hotărârea a fost pronunțată fără prezența părții care a pierdut procesul, trebuie îndeplinite următoarele condiții suplimentare pentru recunoaștere: partea a fost legal citată, i-a fost înmânat actul de sesizare a instanței și i-a fost respectat dreptul de a se apăra și de a exercita calea de atac împotriva hotărârii.


Care sunt actele de care avem nevoie pentru a putea demara procedura de recunoaștere?


 1. Copia hotărârii străine

 2. Dovada că hotărârea străină este definitivă

 3. Dovada că citația și actul de sesizare al instanței au fost predate pârâtului care a pierdut procesul.

 4. Orice alt document care să probeze că hotărârea străină îndeplinește condițiile de recunoaștere


Actele trebuie însoțite de traduceri autorizate și vor fi legalizate conform procedurii de la Haga (cu apostilă) sau supralegalizate, după caz.


Unde se introduce cererea de recunoaștere a hotărârii străine?


Instanța competentă să judece acțiunea de recunoaștere a hotărârii străine este tribunalul de la domiciliul sau sediul pârâtului.


Dacă nu se poate stabili competența în funcție de domiciliul sau sediul pârâtului, cererea va fi judecată de către Tribunalul București.




Comments


bottom of page