top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
  • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Condiții pentru creditarea societății de către asociat sau administrator


Potrivit art.4, alin (4) din legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, astfel cum a fost modificata prin Legea 296/2023 si OUG 98/2022:


Operatiunile de incasari si plati intre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si persoanele fizice in calitate de asociati/actionari/administratori/persoane fizice/alti creditori exclusiv creditorii institutionali care desfasoara activitati de intermediere financiara prevazute de lege reprezentand imprumuturi, indiferent de natura si destinatia acestora, se efectueaza numai prin instrumente de plata fara numerar.


În concluzie, conform ultimelor modificări legislative administratorul sau asociatul nu mai poate împrumuta societatea în numerar.


Care este sancțiunea care se aplică în cazul în care asociatul sau administratorul încalcă această obligație și efectuează operațiuni de creditare în numerar?


Răspuns: aplicarea unei sancțiuni contravenționale, respectiv amenda între 25 RON și 10.000 RON.


Conform art.12 din Legea 70/2015, așa cum a fost modificat prin Legea 296/2023:

(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (1) si (2), art. 4 2 alin. (1), art. 9 si 10 constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de 25% din suma incasata/platita, respectiv detinuta in casierie, care depaseste plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 500 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 si art. 11 alin. (1)-(4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei.


Conform Legii nr. 180/2002, art. 8 alin. (2). Lit. a, limita minima a amenzii contraventionale este de 250.000 lei, iar limita maxima nu poate depasi: a) 1 miliard lei, in cazul contraventiilor stabilite prin lege si ordonanta.


Avand in vedere prevederile legale de mai sus, deoarece art.4 alin (4) nu este mentionat la art. 12 cu un anumit cuantum valoric al amenzii, vor fi aplicabile prevederile Legii 180/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si anume art. 8 alin. (2) amenda fiind intre 25 RON si 10.000 RON.


Comments


bottom of page