top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
  • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Ce soluții avem în cazul apariției neînțelegerilor între asociații unui SRL?

Neînțelegerile între asociații unei societăți cu răspundere limitată pot avea un impact negativ asupra voinței societare si, lăsate nesoluționate, pot duce chiar la pierderea profitabilității societății.Ce soluții avem în cazul în care apar aceste neînțelegeri între asociații unui SRL?De-a lungul timpului, practica judiciară a împărtășit opinii divergente în ceea ce privește soluția care se dispune, în cazul în care, în cadrul unei societăți cu răspundere limitată apar la un moment dat „neînțelegeri grave” între asociați.

Practica neunitară îsi are originea în modul în care Legea 31/1990 privind societățile comerciale a enunțat dispozițiile art 227 - Dizolvarea societăților si art. 222 - Excluderea asociaților.

Mai precis, art. 227 (1) prevede faptul că „societatea se dizolvă prin: e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii;”

Pe de altă parte, art. 222 (1) stipulează că poate fi exclus din societatea cu răspundere limitată asociatul care „pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat” sau „asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.”

Această problematică a fost transată printr-o decizie a Înaltei Curți de Casație si Justiție, instanța supremă statuând faptul că enumerarea cazurilor de excludere a asociaţilor din societatea cu răspundere limitată, realizată de legiuitor în cuprinsul art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 nu este exemplificativă, ci limitativă. În acest sens, Înalta Curte a precizat că asimilarea altor condiţii care să atragă excluderea asociaţilor din societate, în afara celor prevăzute de lege, nu este posibilă întrucât în cazul neînţelegerilor dintre asociaţi, având un caracter grav şi care împiedică funcţionarea societăţii suntem în prezenţa unui caz de dizolvare a acesteia, reglementat, distinct de legiuitor în Legea nr. 31/1990.

În altă ordine de idei, soluția excluderii unui asociat dintr-un SRL poate avea loc doar în conditii stricte si limitativ prevazute de lege:

  1. Neefectuarea aportului. Asociatul poate fi exclus daca intarzie sa efectueze aportul stabilit de prevederile contractului de societate. Cel exclus va suporta consecintele intarzierii in efectuarea aportului.

  2. Supunerea asociatului procedurii insolventei sau incapacitatea asociatului. Asociatul care a fost supus procedurii insolventei sau care a devenit incapabil din punctul de vedere al atributiilor ce-i revin, poate fi exclus din societate.

  3. Imixtiunea in administrarea societatii, folosirea bunurilor societatii si savarsirea unor acte de concurenta. Asociatul poate fi exclus daca savarseste anumite fapte considerate o manifestare a lipsei de loialitate fata de societate, precum: amestecul fara drept in administrarea societatii; intrebuintarea, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, a capitalului, bunurilor sau creditului societatii in folosul sau; participarea, fara consimtamantul celorlalti asociati, ca asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect, sau efectuarea de operatiuni in contul sau ori al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator.

  4. Savarsirea de catre asociatul administrator a unor fapte pagubitoare pentru societate. Asociatul care indeplineste functia de administrator va putea fi exclus din societate daca savarseste o frauda in dauna societatii ori se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altor persoane.

  5. Exercitarea de catre creditorul personal al asociatului a opozitiei impotriva hotararii de prelungire a duratei societatii (valabil pentru SNC, SCS, SRL). Daca opozitia creditorului personal a unui asociat facuta impotriva hotararii privind prelungirea duratei societatii a fost admisa de o instanta judecatoreasca, asociatul debitor al oponentului poate fi exclus din societate.

Excluderea asociatului care a săvărsit faptele enunțate mai sus se pronunta prin hotarare judecatoreasca, la cererea societatii sau a oricarui asociat. Cererea societatii de excludere a unui asociat trebuie sa se bazeze pe o hotarare a tuturor asociatilor, cu exceptia asociatului in cauza.


Comentarios


bottom of page