top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg

Șederea străinilor în România în scop de reîntregire a familiei - prezentare generală


În contextul în care tot mai mulți străini aleg ca destinație România pentru a lucra, pentru a-și efectua studiile sau pentru a-și deschide o afacere, iar, datorită faptului că speranța de viață este în continuă creștere, aceștia aleg să rămână aici, intemeindu-si o familie sau aducându-și și restul membrilor de familie. Scopul acestui articol este prezentarea generala a conditiilor actuale pe care trebuie sa le respecte străinii care doresc să obțină un permis de ședere în România în scop de reîntregire familie.


Procesul de obținere a unui permis de ședere în scop de reîntregire familie presupune mai mulți pași care depind unul de celălalt, un astfel de demers necesitand o buna cunoastere a prevederilor legale specifice.


În acest sens, echipa noastra de avocati vine in sprijinul dumneavoastra cu un ghid complex de obținere a permisului de ședere în scop de reîntregire familie, întreaga procedură urmand a fi lamurita prin parcurgerea articolelor care vor fi publicate in acest sens:

 1. Obținerea vizei de lungă ședere în scop de reîntregire familie

 2. Obținerea permisului de ședere


Astfel, având în vedere că primul articol din ghid vizează o prezentare generală a conceptului de angajare a cetățeanului străin pe teritoriul României, este necesar sa lămurim faptul că - potrivit legislației în vigoare - prin străin se înțelege persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.


În continuare, este important să specificăm persoanele care pot solicita reîntregirea familiei în România, cât și persoanele cu care urmează a se reîntregi, urmând ca, în articolele următoare să detaliem procedura de obținere a vizei (aici), cât și procedura de obținere a permisului de ședere.


Astfel, persoanele cu care poate fi reîntregită familia în România sunt:

 1. Un cetățean român;

 2. Un sponsor.


Dacă la prima categorie nu apar discuții, cu privire la sponsor, legiuitorul, prin O.U.G. nr. 194/2002, a ținut să arate că aceste este reprezentat de „străinul, posesor al unui permis de şedere, altul decât cel în scop de reîntregire a familiei, sau al unei Cărţi albastre a Uniunii Europene eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări, care solicită reîntregirea familiei ori ai cărui membri de familie solicită reîntregirea familiei cu acesta”.

Altfel spus, nu poate solicita reîntregire familiei o persoană care deja a obținut un permis de ședere în scop de reîntregire familie.


În continuare, vom exemplifica categoriile de străini care se pot reîntregi cu fiecare categorie de persoane arătate mai sus.


Astfel, cetățeanul român se poate reîntregi cu:

 1. soț/soție;

 2. partenerul cu care are un copil, dar nu sunt căsătoriți;

 3. copii acestuia care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau 26 de ani dacă se află în continuarea studiilor;

 4. rudele de gradul 1 în linie ascendentă ale acestuia.


Pe de altă parte, sponsorul poate solicita reîntregirea familiei pentru:

 1. soţ/soţie;

 2. copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului şi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi;

 3. copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului, inclusiv cei adoptaţi, aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora sponsorul exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor;

 4. copiii minori necăsătoriţi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora soţul/soţia exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor;

 5. rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale soţului/soţiei, în cazul în care nu se pot întreţine singure şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine;

 6. copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale.


Procedura de obținere a vizei de lungă ședere o veți regăsi detaliată în articolul următor iar pentru orice nelamuriri si explicații va rugăm sa contactați avocații specializați în procedura de reîntregire a familiei a cetățenilor străini pe teritoriul României din cadrul Cabinetului de Avocatura Iuliana Popescu & Asociații:Commenti


bottom of page