top of page
Image by Sebastian Pichler

Drept Civil si Comercial

Avocat Drept Civil Timisoara

Iuliana Popescu si Asociatii asigura asistenta si reprezentare juridica in materia dreptului civil si dreptului comercial prin servicii specializate constand in:

  • Asistenta juridica privind încheierea, executarea, modificarea, rezilierea contractelor de vanzare-cumparare, schimb, furnizare, inchiriere, antrepriza, asociere în participatiune, mandat, imprumut, intretinere, renta viagera etc.

  • Consultanta juridica de specialitate in domeniul dreptului civil si comercial

  • Servicii juridice de specialitate pentru recuperări creante:

- Contactarea telefonica a debitorilor in vederea recuperarii datoriilor.
- Redactarea si transmiterea de instiintari, notificari de plata si somatii de plata catre debitori.

  • Asistenta juridica si reprezentare in cadrul demersurilor judiciare pentru recuperarea creantelor (ordonante de plata, cereri cu valoare redusa, actiuni civile de fond).

  • Redactarea si transmiterea actiunilor de chemare în judecata a debitorilor, in vederea recuperarii debitelor restante.

  • Asistenta juridica si reprezentare în fata instantei de judecata.

  • Gestionarea demersurilor de natura penala in cazul debitorilor care au un comportament fraudulos în relatiile contractuale.

  • Asistenta juridica si reprezentare drept succesoral si mosteniri:

- Stabilirea mostenitorilor si a cotelor de mostenire

- Stabilirea activului si pasivului succesoral 
- Asistarea mostenitorilor in procedura partajului succesoral - în fata notarului public
- Cereri privitoare la validarea sau executarea dispozitiilor testamentare
- Cereri privitoare la mostenire, cereri sau pretentii pe care mostenitorii le au unul impotriva altuia
- Actiuni de partaj succesoral
- Cereri ale creditorilor defunctului impotriva mostenitorilor
- Cereri privind anularea certificatului de mostenitor
- Orice alte litigii avand ca obiect mostenirea.

  • Redactarea si sustinerea actiunilor civile în fata instantelor de judecata in procese privind:

- Rectificari Carte Funciara, radieri de ipoteci din Cartea Funciara
- Actiuni de fond funciar
- Revendicari mobiliare si imobiliare
- Granituire 
- Raspundere civila contractuala si delictuala
- Actiunii in pretentii
- Actiuni posesorii
- Masuri asiguratorii
- Evacuari
Referinte: avocat drept civil timisoara, avocat drept comercial timisoara, avocat timisoara, drept civil, drept comercial

bottom of page