top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
  • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Recurs în interesul legii cu privire la infracțiunile continuate

În ședința din 28 iunie 2021, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii al Înaltei Curți de Casație și Justiție a stabilit faptul că în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 37 din Codul Penal, în ipoteza în care constată existența unei condamnări definitive pentru o infracțiune continuată, instanța investită cu judecarea unor acțiuni sau inacțiuni care intră în conținutul constitutiv al aceleiași infracțiuni, va proceda la recalcularea pedepsei, ținând seama de infracțiunea săvârșită în întregul ei, va stabili o pedeapsă unică ce nu poate fi mai mică decât cea pronunțată anterior și va dispune anularea formelor de executare emise urmare a condamnării anterioare și emiterea unora noi în conformitate cu hotărârea pronunțată sau, după caz, va constata executată pedeapsa.


Astfel, dacă o persoană este judecată ulterior pentru un act material ce intră în conținutul aceleiași infracțiuni continuate, judecătorul care judeca actul material va recalcula pedeapsa și va stabili o pedeapsă unică.Comments


bottom of page