top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
 • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Obtinerea avizului de angajare pentru cetatenii straini


In continuarea articolului publicat anterior, referitor la aspecte introductive privind angajarea cetatenilor straini, prezentul articol are ca scop lamurirea procedurii de obtinere a avizului de angajare pentru cetatenii straini.Astfel, in sensul Ordonantei 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei, avizul de munca ( avizul de angajare ) este documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcţie.


In alta ordine de idei, sarcina obtinerii avizului de angajare revine angajatorului roman care doreste sa incheie contracte de munca cu unul sau mai multi cetateni straini.


In acest sens, pentru a putea completa dosarul de angajare a cetateanului strain - ca lucrator permanent ( dosar care se depune la Inspectoratul General pentru Imigrări) angajatorul trebuie indeplineasca urmatoarele sarcini prealabile:


 1. Să obtină o copie a documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului pe care intentioneaza sa il incadreze in munca si, daca este cazul, copia permisului de sedere temporara in Romania.

Este important ca angajatorul sa se asigure ca documentul de călătorie în care urmează să fie aplicată viza strainului să fi fost eliberat în ultimii 10 ani, iar valabilitatea acestuia să nu depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 3 luni.


Daca documentul de trecere a frontierei nu indeplineste aceasta conditie, dosarul de obtinere a avizului de angajare va fi respins.

 1. Sa obtina două fotografii tip 3/4 de la străinului pe care intentioneaza sa il angajeze in Romania.

 2. Sa obtina cazierul judiciar de la străin sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

 3. Sa obtina un curriculum vitae al străinului pe care doreste sa il incadreze in munca pe teritoriul Romaniei.

 4. Sa obtina o declaraţie pe proprie răspundere a străinului din care sa rezulte ca acesta din urma este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională;

 5. Sa pregateasca si sa redacteze fişa postului pentru locul de muncă vacant

Fișa postului trebuie să conțină anumite elemente obligatorii:

 • denumirea oficială a postului

 • locul pe care îl va ocupa viitorul angajat în organigramă

 • cerințele necesare ocupării postului

 • definirea responsabilităților

 • indicatorii de performanță

 • data la care a fost întocmită și semnată atât de angajat, cât și de angajator.

6. Sa intocmeasca organigrama prin care sa precizeze funcţiile ocupate şi vacante din cadrul societatii.


7. Sa obtina certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional din care sa rezulte achitarea obligaţiilor către bugetul de stat la sfârşitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii pentru obtinerea avizului de angajare.


Certificatul de atestare fiscala se emite in maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii de eliberare a acestuia. Valabilitatea acestui certificat de atestare fiscala este de 30 de zile de la data eliberarii.


8. Sa obtina cazierul judiciar


Potrivit legii române, certificatul de cazier judiciar este valabil o perioadă de 6 luni de la data emiterii.


9. Sa formuleze o oferta ferma de angajare a cetateanului strain


Aceasta oferta ferma de angajare va dovedi ca angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată.


10. Sa obtina de la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca in a carei raza teritoriala isi are sediul o adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare.

Cererea catre AJOFM trebuie să fie însoţită de situaţia locurilor vacante, în care să figureze şi locul de muncă vacant pe care se doreşte angajarea unui cetăţean strain.


11. Sa publice prin mijloace de informare în masă din România un anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant.


12. Dupa publicarea anuntului prin mijloace de informare in masa, sa efectueze o selectie pentru ocuparea locului de munca vacant si sa intocmeasca un proces - verbal din care să rezulte faptul că străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate pentru ocuparea acelui loc de muncă.


Astfel, odata indeplinite aceste sarcini de catre angajator poate fi format dosarul de obtinere a avizului de angajare.


Cererea de obtinere a avizului de angajare se soluţionează de catre IGI în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a avizului de angajare, sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.


Daca angajatorul nu indeplineste toate criteriile prevazute de lege pentru angajarea cetatenilor straini, precum si in situatia in care s-a epuizat contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă, IGI va refuza eliberarea avizului de angajare.


Refuzul eliberării avizului de angajare poate fi contestat la curtea de apel în a cărei rază de competenţă se află formaţiunea teritorială care a dispus această măsură, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.


Totodata, este important de mentionat ca avizul de angajare se anulează de Inspectoratul General pentru Imigrări în următoarele cazuri:

 • se constată ulterior că la data eliberării avizului de angajare nu erau îndeplinite condiţiile de obtinere a acestuia;

 • se constată ulterior că avizul de angajare a fost obţinut pe baza unor documente false sau falsificate;

 • angajatorul nu se prezintă la Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea ridicării avizului de angajare/detaşare, în termen de 30 de zile de la data programată pentru soluţionarea cererii;

 • se constată că până la obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau detaşare nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a avizului de angajare.


De asemenea, la eliberarea avizelor de angajare, angajatorul plăteşte un tarif în lei, echivalent a 100 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii.


După obținerea avizului de muncă, angajatorul trebuie să trimită acest document strainului pe care intentioneaza sa il angajeze, iar strainul va obține viza de lungă ședere pentru angajare de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Procedura de obtinere a vizei de lunga sedere pentru angajare o veti regasi detaliata in articolul urmator iar pentru orice nelamuriri si explicatii va rugam sa contactati avocatii specializati in procedura de angajare a cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei din cadrul Cabinetului de Avocatura Iuliana Popescu & Asociatii:
Comments


bottom of page